Ministerstvo spravedlnosti ČR, 25. října 2012Ministerstvo spravedlnosti
Prostřednictvím Okresního soudu v Olomouci

Věc: Stížnost na rozhodnutí Si 212/2012 -  odmítnutí žádosti o informace dle zákona 106/1999 Sb. OS v Olomouci

Odůvodnění: OS v Olomouci rozhodl pod sp. zn. Si 212/2012  dne  22.října 2012 nevydat mi informace, které nejsou součástí spisu, ač jsou v řízení o zbavení způsobilosti k právním úkonům mé osoby důležité z hlediska zákonnosti získání příslušné soudněznalecké dokumentace soudem, jeho přijetí a dokonce zahájení řízení 39 Nc 1631/2012 a vědomí, že pro spravedlivý proces jsou žádané informace klíčové pro mou obhajobu vůči takovéto drzosti justiční mafie.
Komentář: Kdo je podavatelem žádosti o zbavení způsobilosti k právním úkonům mé osoby? Nějaká angažovaní soudružka soudkyně, které si ve volném čase opatřuje soudněznalecké posudky, které jí vůbec nepřísluší držet v rukou a jsou určeny pro jiné soudní řízení u jiného soudu v jiném městě?

S pozdravem

V Olomouci dne 25. října 2012

Dušan Dvořák, narozen 12.ledna 1962, Tylova 2, 779 00 Olomouc


PS: žádost opakuji níže

Věc: Žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb.
  
S ohledem na v příloze uvedené rozhodnutí OS Praha 3 vůči OS v Olomouci týkající se návrhu na omezení způsobilosti k právním úkonům Dušana Dvořáka mi v zákonné lhůtě doložte:
1.     Kopie veškeré komunikace OS v Olomouci a OS Praha 3 k opatření si soudně znaleckého posudku na mou osobu od soudního znalce MUDr. Jiřího Bilíka ze dne 1.7.2012 určeného ke sp.zn. 2T 65/2011 vedené u Okresního soudu v Prostějově. Žádám vědět, kdo, kdy a s jakou argumentací dal OS v Olomouci a OS Praha 3 podnět k opatření si posudku na mou osobu, který byl určen pouze pro OS v Prostějově.
2.     Sdělení, základě jakého právního oprávnění OS v Olomouci od OS Praha 3 posudek soudního znalce na mou osobu přijalo a vydalo návrh projednat omezení mé způsobilosti k právním úkonům.
3.     Pokud OS v Olomouci žádné úkony vedoucí k omezení mé právní způsobilosti neučinilo, sdělte mi, pod jakým číslem jednací či spisovou značkou věc OS v Olomouci vede a zda mu byl posudek soudního znalce rovněž doručen.

Opravte prosím trvalé bydliště uvedené v příloze k mé osobě, které je nyní Olomouci, viz níže. Děkuji.  
S pozdravem

Dušan Dvořák, narozen 12.ledna 1962, Tylova 2, 779 00 Olomouc  
V Olomouci dne 12.října 2012