Okresní soud v Olomouci

Datum: 28. prosince 2012. Předmět: Sp. zn. 39 Nc 1631/2012 - řízení o omezení způsobilosti Mgr. Dušana Dvořáka k právním úkonům. Komu: posta@osoud.olc.justice.cz . Kopie: openroyalacademy@gmail.com, olomouc@ctk.czOkresní soud v Olomouci, Třída Svobody 16, 771 38 Olomouc

Věc: Žádost o předvolání na jednání 10.ledna 2013 ve 12.50 hod. u OS v Olomouci a doložení v příloze uvedených důkazů ke sp. zn. 39 Nc 1631/2012

Podavatel: Mgr. Radomíra Dvořáková, narozena 18. května 1963, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc

Přestože je ve spisu 39 Nc 1631/2012  obsažen protest autora soudně-znaleckého posudku MUDr. Jiřího Bilíka z 28.října 2012 o zneužití jeho posudku na mého manžela Dušana Dvořáka Okresním soudem v Prostějově, Obvodním soudem pro Prahu 3 a Okresním soudem v Olomouci a ve spisu jsou doloženy důkazy s jednoznačným vyjádřením jak ošetřujících lékařů manžela, tak psychologů, kteří jej v roce 2012 z vůle úřední diagnostikovali, tak protesty kolegů ve výzkumu „Konopí je lék“ (soudních znalců – lékařů a psychologů) z  listopadu 2012, Okresní soud v Olomouci namísto zastavení soudního řízení pro naprostou bezdůvodnost, zmatečnost a nezákonnost rozhodl dne 3.prosince 2012 o projednání věci dne 10. ledna 2012. 

Žádám, aby mne Okresní soud v Olomouci vyzval, abych se mohla jednání 10.ledna 2013 ve 12.50 hod. u OS v Olomouci účastnit jako svědek, neboť se mne a naší rodiny projednávaná věc více než koho jiného osobně dotýká a zdá se mi neskutečné a absurdní, jaktože jsem vůbec nebyla Okresním soudem v Olomouci předvolána k vyjádření v tak důležité osobní věci, když jako manželka umím věc (tzn. zda manželovi vymizely rozpoznávací a ovládací schopnosti, nechápe smysl běžného textu, neorientuje se apod.) lépe než kdo jiný posoudit!  Dne 6.prosince 2012 jsem na podatelnu Okresního soudu v Olomouci doložila do spisu důkazy a protest proti danému nezákonnému jednání. Bez jakékoliv reakce OS v Olomouci.

K tomuto do spisu 39 Nc 1631/2012 v příloze přikládám další důkazy ke zločinům justičních orgánů, nezákonné kriminalizaci a omezování práv členů výzkumu „Konopí je lék“ a zejména pak Mgr. Dušana Dvořáka  - chronologicky:
  1. Protest rodin členů Jazzové sekce Petříkov ze dne 26.prosince 2012
  2. Ústavní stížnost ze dne 24. prosince 2012 týkající se nezákonného zneužití posudku soudního znalce MUDr. Jiřího Bilíka Okresním a Krajským státním zastupitelstvím v Prostějově a Brně 
  3. Důkazy Open Royal Academy adresované k rukám předsedy Okresního soudu v Prostějově k nezákonnému jednání Okresního soudu v Prostějově ze dne 18.prosince 2012 (nejen) ve věci nezákonného zneužití posudku soudního znalce MUDr. Jiřího Bilíka 
  4. Protest exrektora Univerzity Palackého v Olomouci profesora Josefa Jařaba ze dne 23.listopadu 2012
  5. Vyjádření členky výzkumu „Konopí je lék“ Martiny Sedláčkové ze dne 5. listopadu 2012
V Ospělově dne 28.prosince 2012
Radomíra Dvořáková v.r.

Na vědomí:
-        Open Royal Academy a QUIP: JUDr. Dana Kořínková, Mgr. Thomas Muller, Jaromír Kafka, MC, Ing. František Dvořák  
-        Olomouc – ČTK