Předseda OS v Olomouci, stížnost na prodlevy, 20.listopadu 2012