Emeritní rektoři Středoevropské a Palackého univerzityVyjádření místopředsedy správní rady odborné společnosti Konopí je lék MUDr. Aleše Skřivánka, PhD.

Vyjádření členky správní rady odborné společnosti Konopí je lék MUDr. Iriny Hubeňákové

Vyjádření autora cyklu Cesta ke svobodě prof. Mgr. Jindřicha Štreita

Vyjádření čestné členky odborné společnosti Konopí je lék prof. MUDr. et. PhDr. Jany Mačákové, CSc.

Vyjádření čestného člena odborné společnosti Konopí je lék doc. RNDr. Petera Ondry, CSc.

Vyjádření místopředsedy odborné společnosti Konopí je lék MUDr. Radka Matlacha

Vyjádření spoluzakladatele výzkumu Konopí je lék Mgr. Lubomíra Smékala

Vyjádření člena výzkumu RNDr. Petra Ladislava Kodyma

Vyjádření advokáta JUDr. Jaroslava Klimeše soudním znalcům, že nemusí falšovat posudky, že Dušan Dvořák má od vždy dubna do září, kdy roste konopí, vyměklý mozek a nechápe, že páchá trestnou činnost, protože jeho jednání není trestným činem

Vyjádření odborné společnosti Konopí je lék