Evropský soud pro lidská práva

Cena města Olomouce - nominace: ZDE