The European Court of Human RightsStatutory declaration connected to the request about the application of the article 39 of parliamentary law of the Court
1.I promise upon my honour, that I have serious illness for more than 20 years and the doctors couldn ´t help me with that.
2.I declare, that I have searched Mr. Dušan Dvořák from Olomouc in the Czech republic and by the date of 17th July 2014 I have entered the research programme Cannabis is The Cure (Konopí je lék).
3.I declare, that my health status became better rapidly because of the method, which is not intoxicating and keep my mind clear. I know about the effcts of Cannabis.
4.I declare, that I know about the decision of the CZ Police which says, that the research Cannabis is The Cure (Konopí je lék) will not get the Police protection, which was repeatedly asked by the director of the research Dušan Dvořák.
5.I declare, that the country, which I have been living in (Indonesia), would punish me by death penalty because of the import of Cannabis and my stay in the Czech republic is restricted by time.
By todays date I prove this statutory declaration by the officially certified signature.

Evropský soud pro lidská práva
Čestné prohlášení k žádosti o aplikaci článku 39 Jednacího řádu soudu
1.     Prohlašuji na svou čest, že trpím přes dvacet let vážným zdravotní onemocněním, se kterým mi lékaři neuměli pomoci.
2.     Prohlašuji, že jsem vyhledala pana Dušana Dvořáka z Olomouce v České republice a dne 17.7.2014 vstoupila do výzkumného programu Cannabis is The  Cure (Konopí je lék).
3.     Prohlašuji, že můj zdravotní stav se rapidně zlepšil, a to díky metodě, která není omamná a zachovává mi čistou mysl. Účinky Cannabis jsou mi známy.
4.     Prohlašuji, že je mi známo aktuální rozhodnutí Policie ČR neudělit výzkumu Cannabis is The  Cure (Konopí je lék) policejní ochranu, o kterou vedoucí výzkumu Dušan Dvořák opětovně žádal.
5.     Prohlašuji, že země, ve které žiji (Indonésie), by mne za dovoz léku z Cannabis odsoudila k trestu smrti a můj pobyt v České republice je časově omezený.  
Výše uvedené čestné prohlášení dnešního dne potvrzuji svým úředně ověřeným podpisem.