Justiční mafie nebo justiční žumpa?
Další důkazy na http://konopijelek.blogspot.cz/


Důkazy, že soudce OS v Olomouci Mgr. Petr Bednář opakovaně bez zdůvodnění (doloženo rozhodnutím ze dne 9.10. a 21.10.2014) odmítá uznat Dušanem Dvořákem k ambulantní ochranné léčbě zvolenou lékařku MUDr. Dagmar Přikrylovou a v rozporu se zákony nutí Dušana Dvořáka navštěvovat jiného lékaře a dále v rozporu se zákony opakovaně odmítá vyloučit z řízení advokáta JUDr.Petr Dítě, na kterého byl dne 8.10. 2014 podán podnět k Advokátní komoře ke kárnému řízení, což je soudci známo, a dále soudce v rozporu s právem na spravedlivý proces a zákonného soudce a v rozporu s mezinárodními závazky ČR odmítá položit Dušanem Dvořákem žádanou předběžnou otázku Soudnímu dvoru EU, byť evropské právo je ve věci rozhodné, a dále nezákonně nutí – v rozporu s vlastním rozhodnutím z veřejného zasedání dne 22.května 2014 – Dušana Dvořáka absolvovat na své náklady znalecké zkoumání od odborně nezpůsobilého znalce a farmaceutického dealera prof.Ladislava Hosáka najdete v oscanovaných originálech ZDE

Trestní podnět podaný Cannabis is The Cure,z.s. OSZ Olomouc ze dne 4.listopadu 2014 na soudce Mgr. Petra Bednáře a předsedu soudu JUDr. Michala Jelínka a soudního znalce prof. Ladislava Hosáka (argumenty tzv. soudního znalce, proč je potřeba vedoucího výzkumu Cannabis is The Cure/Konopí je lék Dušana Dvořáka zavřít do blázince čtěte od strany 4, jsou zvýrazněné barevně) najdete v oscanovaném originálu ZDE

Reakci Dušana Dvořáka ze dne 5.listopadu 2014 na výzvu soudce Mgr. Petra Bednáře pro veřejné zasedání dne 26.listopadu 2014, kde má být rozhodnuto o zavření Dušana Dvořáka do blázince najdete v oscanovaném originálu ZDE

Žádost o dohled nad OSZ Olomouc a trestním podnětem podaná Cannabis is The Cure,z.s.  dne 11.listopadu 2014 adresovaná KSZ Olomouc se stručnou argumentací trestné činnosti soudce Mgr.. Petra Bednáře najdete v oscanovaném originálu ZDE
Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12.1.1962, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc

 OS Olomouc et. PK FN Olomouc
5 Nt 120/2014 et  MUDr. Anežka Ticháčková

Věc: Důkazy pro opakovanou žádost o zrušení ochranné ambulantní léčby Dušana Dvořáka v PK FNO u MUDr. Anežky Ticháčkové a převedení ochranné ambulantní léčby a dosavadní soudní dokumentace včetně tzv. posudku znalce na Polikliniku u Tržnice k rukám MUDr. Dagmar Přikrylové, Tř. Svobody 32, 779 00 Olomouc

1)     Jak je doloženo na http://bolsevici.blogspot.cz/ v trestním podnětu na soudce Mgr. Petra Bednáře a soudního znalce prof. MUDr. Ladislava Hosáka za zfalšovaný posudek na Dušana Dvořáka, soudce Bednář odmítá – bez zdůvodnění - změnit lékaře pro ochrannou léčbu, přestože bylo soudci sděleno, že Psychiatrická klinika FNO v roce 2003 způsobila Dušanu Dvořákovi vážné zdravotní a sociální problémy, kdy na základě nepravdivého sdělení MUDr.Jarmily Šmoldasové z PK FNO policii, že Dušana Dvořáka je potřeba hospitalizovat, protože má schizofrenii a zlomil kolegovi Mgr. Richardu Kořínkovi čelist, Dušan Dvořák hospitalizován v PK FNO. Ve spisu je doloženo vyjádření Mgr. Richarda Kořínka, že tvrzení, že mu Dušan Dvořák zlomil čelist či jinak vážně ublížil, není pravda, stejně jako není pravda tvrzení MUDr. Jarmily Šmoldasové, že má Dušan Dvořák schizofrenii. S ohledem na fakt, že se tuto skutečnost Dušan Dvořák dozvěděl až v roce 2014 a má desítky jiných řízení, nebyla dosud na MUDr. Šmoldasovou podána žaloba, mj. za zadržování majetků Dušana Dvořáka, podnikání na jeho jméno a poškozování dalších práv, kdy se Dušan Dvořák jako zakladatel a investor střediska  prevence, léčby a rehabilitace P-centrum v Olomouci, viz http://sanitasanimae.blogspot.cz/choval k podnájemnici střediska MUDr. Šmoldasové velkoryse. Každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán.
 
2)     Řízením 5 Nt 120/2014 k ochranné ambulantní léčbě soudem určená lékařka PK FNO MUDr. Anežka Ticháčková bagatelizovala nezákonné jednání PK FNO Veřejnému ochránci práv při hospitalizaci Dušana Dvořáka v PK FNO v roce 2003, což doložila ombudsmanka a je uvedeno na http://verejny-ochrance-prav.blogspot.cz/. Představa, že Dušan Dvořák bude docházet k lékaři, který vědomě škodil a kryl nezákonné jednání PK FNO, je zvrácená. Ani tzv. znalec Hosák v prolhaném posudku nenapsal, že Dušan Dvořák trpí masochistickými choutkami, ani další znalci, naopak, viz http://soudniznalec.blogspot.cz/   

3)   Zákonem garantovaným právem je volba lékaře dle vlastní volby a léčba dle informovaného souhlasu. Lékař nesmí bez souhlasu duševně způsobilé osoby léčit člověka farmafety apod., jak bylo soudu doloženo na judikatuře ESLP a je pro soud závazné. Názor tzv. znalce Hosáka, že se Dušan Dvořák musí léčit farmajedy je blábol cynického farmadealera, kterému bylo na důkazech doloženo, že farmajedy Dušanu Dvořákovi způsobily vážné zdravotní poškození v roce 2003 tzv. lékaři PK FNO a v roce 2013 MUDr. Silvií Musilovou, viz http://silvia-musilova.blogspot.cz/, která dala podnět na přeměnu ochranné léčby na ústavní, protože Dušan Dvořák nepotřeboval užívat jedy od bílých dealerů. Místo, aby byla soudem šetřena za nezákonné jednání MUDr. Musilová, soud v justiční zvůli pokračuje, viz http://bolsevici.blogspot.cz/
 
 V Olomouci dne 12.listopadu 2014