Oponentní důkazy Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc

Oponentní důkazy  k vyjádřením a závěrům soudně znaleckých posudků na vedoucího výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék) Dušana Dvořáka, MMCA, nar. 12.1.1962 v OlomouciOchranná léčba Dušana Dvořáka byla ustanovena Okresním soudem v Prostějově na základě rozhodnutí ze dne 6.8.2013 v obnově řízení č.j. 2 T 104/ 2010 na základě posudku znalce MUDr. Jany Zmekové komentovaném jedním místním tiskem pravidelně označujícím Dušana Dvořáka bez jakýchkoliv důkazů za drogového dealera a distributora marihuany dokonce i na školách takto: http://www.vecernikpv.cz/co-se-stalo/krimi-zpravy/3543-konopny-mag-se-vezeni-vyhnul (jako soud s lidskou troskou, dříve velkohubým excentrikem pohrdajícím zákony)

MUDr. Jana Zmeková posuzovala jednání Dušana Dvořáka v letech 2008 – 2009, kdy byl v řízení 2 T 104/ 2010 Okresním soudem v Prostějově dne 27.10. 2010 odsouzen za nedovolenou výrobu drog, tzn. realizaci výzkumu Konopí je lék, proti čemuž u ministra spravedlnosti protestovaly a dokládaly netrestnost skutku nevládní organizace a významné olomoucké osobnosti včetně emeritní rektorky prof. MUDr. et. PhDr. Jany Mačákové, CSc., http://podporujeme.blogspot.cz/2012/05/podporujeme-obnovu-procesu-s-dusanem.html  

MUDr. Jana Zmeková do posudku napsala, že v daném období 2008 - 2009 měl Dušan Dvořák v důsledku závažné duševní choroby (schizoafektivní porucha) vymizelé rozpoznávací a ovládací schopnosti a nechápal, že páchá trestný čin a s ohledem na dlouhodobý charakter nemoci a společenskou nebezpečnost navrhuje ochrannou léčbu!

MUDr. Jana Zmeková posuzovala období roků 2008 - 2009, kdy Dušan Dvořák získal řadu českých a zahraničních cen zejména za vysokou finanční efektivitu sociálně zdravotních služeb a cenu vlády za vzdělávání v léčbě konopím, což bylo rovněž obsaženo ve spisu, viz http://edicepetlice.blogspot.cz/2011/12/nominace.html, realizoval pod auditem velké evropské projekty (viz opakovaná pozitivní vyjádření pražského magistrátu uvedená na http://praha-eu.blogspot.cz/jako vyjádření mj. dárce na vznik Edukativní konopné kliniky, které byl Dušan Dvořák ředitel a zakladatel), vydal knihu o kraji, kde byla následně  opakovaně zkonfiskovaná výzkumnická farma léčivých genetik konopí a Dušan Dvořák následně opakovaně obviněn, vybudoval v Praze výzkumný program a jeho infrastrukturu, zapojil lékaře, chemiky ad. a založil odbornou společnost, realizoval přednášková turné, produkoval natočení dvou filmů (viz You Tube: Konopí je lék, Konopné pašije a spolupráce na filmu Rok Konopí) a na jeho podporu přední české hudební skupiny uspořádaly benefiční koncert Konopí je lék, viz http://www.legalizace.cz/2010/05/beneficni-koncert-konopi-je-lek-aneb-fenixovy-slzy-pro-atelier-alf/

Obnova řízení 2 T 104/ 2010 se v roce 2013 realizovala z popudu Okresního státního zastupitelství v Prostějově na základě zproštění analogického obvinění Dušana Dvořáka za jednání v roce 2010, kdy byl na základě posudku znalce MUDr. Jiřího Bilíka označen v červenci 2012 pro dvě trestní řízení Dušana Dvořáka rovněž za nepříčetného s vymizelými ovládacími a rozpoznávacími schopnostmi a obvinění byla stažena.  

Jak později napsal znalec Bilík Dušanu Dvořákovi, učinil tak, aby uklidnil pro Dušana Dvořáka velice stresující situaci (řada trestních, civilních a správních řízení za výzkum a jeho prosazení) a uvedl, že se na takovém vyznění posudku s Dušanem Dvořákem přece domluvili, což nebyla pravda, viz  http://bolsevici.blogspot.cz/2012/12/vyjadreni-soudniho-znalce-ke-zneuziti.html

Následně byl soudní znalec Jiří Bilík šokován zneužitím posudku soudem, který na jeho základě zahájil v roce 2012 řízení o omezení právní způsobilosti Dušana Dvořáka přes protesty řady autorit včetně emeritního rektora Palackého univerzity Josefa Jařaba ad., viz http://bolsevici.blogspot.cz/2013/01/protest-soudniho-znalce-mudr-jiriho.html , viz rektor http://bolsevici.blogspot.cz/2012/12/vyjadreni-prof-josefa-jaraba.html nebo vyjádření kolegy MUDr. Aleše Skřivánka, PhD., dnešního místopředsedy odborné společnosti Konopí je lék http://bolsevici.blogspot.cz/2012/12/vyjadreni-mudr-ales-skrivanek.html a dalších kolegů a lékařů a členů rodiny. Jednání justice označili jako za bývalého režimu.

Když v 90 letech kolega Dušana Dvořáka a soudní znalec MUDr. Jiří Bilík na důkazech viděl, jaké trápení a škody svým nepravdivým posudkem Dušanu Dvořákovi způsobil, že ten se nemůže domoci řádného soudního procesu, očištění svého jména a náhrady škod, neboť nejen podle advokátů Dušana Dvořáka žádný trestný čin nespáchal a nejvyšší a ústavní soud mu nezákonně opakovaně dones zapírá přístup k Soudnímu dvoru EU, viz vyjádření advokáta  JUDr. Jaroslava Klimeše soudním znalcům, že znalci mohli své závěry psát pravdivě, neboť Dušana Dvořáka není možné de iure odsoudit a zda se ke svým posudkům nechtějí kriticky vyjádřit, viz http://sanitasanimae.blogspot.cz/2014/09/judr-jaroslav-klimes.html, tak ke konci roku 2013 soudní znalec MUDr. Jiří Bilík jako primář Psychiatrické kliniky Vojenské nemocnice v Olomouci souhlasil s rediagnostickým pobytem ve VNOL a kontrolované studii léčby kanabinoidy, což ústavnímu soudu potvrdila ošetřující lékařka MUDr. Siliva Musilová ustanovená v září 2013 pro ochrannou léčbu, viz bod 25 http://silvia-musilova.blogspot.cz/2014/03/dotaznik-silvie-musilove-ke-ctvrte.html V bodu 11 vyjádření  MUDr. Silvie Musilové je uvedeno, že v době obnovy řízení 2 T 104/2010 v roce 2013 trpěl Dušan Dvořák velmi silnou depresí a nebyl schopen se účinně právně bránit. Bohužel MUDr. Bilík v lednu 2014 zemřel a rediagnostickým pobyt se neuskutečnil a když měl být proveden v PN Bílá Voda, Dušan Dvořák zde zjistil závažnou trestnou činnost svého bývalého kolegy a primáře PN Bílá Voda MUDr. Petra Jeřábka, PhD. (opakované vyhrožování klientovi LD drženému měsíc bez soudního svolení v PN přes jeho opakované protesty a protesty klientů) a zavolal policii, načež byl dne 27.1.2014 z léčebny vyhozen pod smyšlenými a nepravdivými tvrzeními včetně údajné schizoafektivní choroby, viz http://pn-bila-voda.blogspot.cz/2014/03/pane-primari-proc-mne-nepustite-domu.html s autentickým video rozhovorem na You Tube (věc je dosud na popud státního zastupitelství v šetření policie za neoprávněné omezování osobní svobody a Cannabis is The Cure, z.s. je zmocněncem poškozeného LD).

MUDr. Jana Zmeková posudek o vymizelých rozpoznávacích a ovládacích schopnostech Dušana Dvořáka na straně 34 posudku opřela o duševním onemocní Dušana Dvořáka v roce 2003 a jeho cca 10 denní nucenou hospitalizaci odsouzenou jako nezákonnou ombudsmanem v roce 2006, kdy již kvůli promlčení nemohlo dojít k obnově procesu, viz
http://verejny-ochrance-prav.blogspot.cz/2014/11/ombudsmanka-k-nezakonnostem-v-pakarne.html  (dle vyjádření primáře MUDr. Vladimíra Havlíka soudu v únoru 2003 se Dušan Dvořák za 10 dnů po policejním eskortování vyléčil, pravdou však je, že Dušan Dvořák z léčebny utekl) Proti nucené hospitalizaci v roce 2003 protestovaly olomoucké nevládní organizace všem relevantním autoritám a věc byla též velmi medializována, viz http://sanitasanimae.blogspot.cz/2014/03/vyjadreni-nf-okno-k-hospitalizaci-mgr.html .

Dále MUDr. Zmekové závěry posudku o vymizelých rozpoznávacích a ovládacích schopnostech Dušana Dvořáka opřela o

      1.     Zprávu starosty obce Ludmírov (Ospělov je středisková obec) a občanů obce o údajné duševní nemoci Dušana Dvořáka, když na tyto občany manželé Dvořákovi, jak bylo znalkyni uvedeno, podali policií trestní oznámení za rozřezání pneumatik a za opakované zneužití funkce starosty včetně zákazu vstupu do zrekonstruované kaple v Ospělově od roku 2009, na jejíž rekonstrukci se Dvořákovi nemalým dílem podíleli a iniciovali ji v roce 2007, viz vyjádření policie k podnětům http://ludmirov.blogspot.cz/2014/11/hanacka-horacka-policie.html, aniž bylo vyjádření z místa bydliště opřeno o vyjádření primátora Olomouce Martina Novotného, kde manželé Dvořákovi žijí 50 let a primátor do spisu uvedl důkazy o prospěchu práce Dušana Dvořáka pro občany města Olomouce a MUDr. Zmeková toto vysoce pozitivní vyjádření s referencemi na práci Dušana Dvořáka na straně 8 - 9 posudku dokonce sama uvádí, viz http://sanitasanimae.blogspot.cz/2014/09/martin-novotny.html (vyjádření číslo 3 z roku 2010 pro OS v Prostějově)
     
      2.     Z toho, že Dušan Dvořák opakovaně žádal o policejní ochranu výzkumu Konopí je lék, viz např. sedmá žádost zřizovatelů Edukativní konopné kliniky policejnímu prezidentovi obsažená ve spisu popisující naprosto tragické dopady nezajištění policejní ochrany - MUDr. Zmekovou nezmíněno http://edicepetlice.blogspot.cz/2012/07/policejnimu-prezidiu.html
     
      3.     Z toho, že Dušan Dvořák v září 2009 otevřel konopnou lékárnu (viz strana 3 posudku s popisem akce od agenta Národní protidrogové centrály uvedeném ve spisu 2 T 104/2010 http://konopijelek.blogspot.cz/2012/02/narodni-protidrogova-centrala-pise.html

Dále pak své závěry o psychopatologii Dušana Dvořáka MUDr. Zmeková na straně 35 posudku z hlediska lékařské dokumentace dokládá naprosto nedostatečnými podklady jako:

      4.     Citace  věty propouštěcí zprávy z února 2009 z infekčního oddělení v Hranicích, kde byl Dušan Dvořák hospitalizován kvůli dlouhodobým problémům s boreliozou a lékařům řekl, že se mu daří kompenzovat bolesti kloubů konopím a tito do propouštěcí zprávy uvedli toliko sdělení, že by měl navštívit psychiatra (70% léčeb konopím ve světě je léčba bolesti a významně též revmatoidní poruchy).

      5.    Že byl Dušan Dvořák v lednu 2009 vyšetřen pro bolest hrudníku (jednoznačné souvislosti s duševním onemocněním neuvedeny, lze spekulovat o manickém období)

      6.    Že měl Dušan Dvořák zjevení , které však, jak doložil Dušan Dvořák soudním znalcům, dokázal transformovat do legendy o obci, kde je výzkumnická farma léčivých genetik konopí, viz http://artlanguagefactory.blogspot.cz/2013/12/anicka-velky-kun-tasu-z-cannabis-hemp.html  a nijak negativně nezasahovalo do života Dušan Dvořáka

      7. Že mel Dušan Dvořák v roce 2007 -2009 bolesti hrudníku a páteře a stěžoval si neuroložce (jednoznačné souvislosti s dušením onemocněním neuvedeny, viz výše)
     
      Dále byla společenská nebezpečnost jednání Dušana Dvořáka kromě samotného trestního jednání (tzn. nedovolené výroby drog) opřena o tvrzení, která jsou níže na důkazech rozporována k posudku dalšího soudního znalce prof. MUDr. Ladislava Hosáka, který v říjnu 2014 ve znaleckém posudku a lednu 2010 u OS v Olomouci při řízení o změně ochranné léčby na ústavní 5 Nt 120/2014 z podnětu z března 2014 od MUDr. Silvie Musilové uvedl nutnost přeměny ambulantní formy léčby Dušana Dvořáka na ústavní.

Ve spisu obsažené oponentní důkazy a svědectví nebyly MUDr. Janou Zmekovou stejně jako dalšími znalci včetně prof. Hosáka brány na zřetel, stejně jako vysoká odbornost a motivace Dušana Dvořáka prosadit léčbu konopím s řadou podaných legislativních návrhů parlamentu od roku 2008. Konkrétně např:

      Vyjádření Národního protidrogového koordinátora Mgr. Jindřicha Vobořila Úřadu vlády k vysoké odborné kompetenci Dušana Dvořáka
     
      Vyjádření tehdejší předsedkyně odborné společnosti Konopí je lék MUDr. Jany Budařové státnímu zastupitelství ke druhé konfiskaci výzkumnic farmy – text JUDr. Ludvík Antonů

      Vyjádření čestného člena odborné společnosti Konopí je lék a soudního znalce doc.RNDr. Petera Ondry,CSc. o spolupráci na výzkumu a důsledcích nesprávného měření THC policií a třetím legislativním návrhu na řešení dostupnosti léčby konopím ignorovaným parlamentem
     
      Vyjádření soudního znalce a tehdejšího místopředsedy odborné společnosti Konopí je lék MUDr. Radka Matlacha o vysoké odborné kompetenci Dušan Dvořáka a jeho další vyjádření soudu o tragických následcích konfiskací, záhadné ztrátě konopí a důsledcích obvinění ředitele Edukativní konopné kliniky Dušana Dvořáka
           
      Vyjádření dnešní členky správní rady odborné společnosti Konopí je lék MUDr. Iriny Hubeňákové soudům o neamputaci končetin u tzv. diabetické nohy po aplikaci správně složené konopné masti a dlouhodobé spolupráci na výzkumu http://sanitasanimae.blogspot.cz/2014/09/mudr-irina-hubenakova.html

Soudní znalec prof. MUDr. Ladislav Hosák znaje uvedené posudky a obsáhlý spis 2 T 104/2014 a 5 Nt 120/2014 na straně 25 posudku v říjnu 2014 uvedl k aktuální psychopatologii Dušana Dvořáka spíše názorové polemické komentáře s extrémní loajalitou a vírou dodržování právního řádu státními orgány a pravdivosti předchozích posudků a naprosté oprávněnosti trestních řízení, ač právně neznalý včetně práva EU.

Citujme soudně znalecký posudek: Otázka soudu: Jaký je aktuální stav případně zjištěné duševní poruchy nebo choroby, zda jmenovaný má náhled této choroby a chce se léčit a zda při pobytu na svobodě může být nebezpečný sobě nebo svému okolí a jak?

Odpověď prof. MUDr. Ladislava Hosáka (v závorce je uveden komentář znalce): „U Mgr. D. Dvořáka se projevují četné paranoidní a megalomanské bludy, například že
1)               zažívá státní šikanu (objektivně se jedná ze strany státu o zákonné postupy)

2)               MUDr. Bilík, MUDr. Kučerová a MUDr. Zmeková zfalšovali znalecké posudky na Dušana Dvořáka (zfalšování znaleckých posudků nebylo nikdy prokázáno)

3)               v ČR lžou soudci i policisté, kradení je normou, lež je normou (bez komentáře)

4)               ve škole si děti dělali srandu z jedné dementní učitelky (pokud by uvedená učitelka byla dementní, nemohla by pracovat jako učitelka a pobírala by invalidní důchod)

5)               státní zástupci mi rozkradli 90% konopí (tato údajná krádež nebyla soudně prokázána)

6)               dostanu vládu na kolena (megalomanský blud)

7)               vláda jsou zločinci (žádný zločin současné vlády prokázán nebyl)

8)               policie je servisní organizace barů (policie napomáhá dodržování zákonů a chrání občany před zločinem)

9)               farmaceutické firmy považuji za zločin (žádný zločin farmaceutických firem při výrobě léků prokázán nebyl)

10)           soudkyně zabila jednu ženu (nic takového prokázáno nebylo)

11)           nějak mne soudy potrestat musely (nemusely, kdyby byl nevinný, nikdo by jej netrestal)

12)           soudci a policisté mi ukradli 90% konopí (žádná taková krádež prokázána nebyla)

13)           soudci a policisté kryjí byznys farmaceutických firem (proč by tak činili, nemají s farmaceutickými firmami žádný kontakt)

14)           celý drogový byznys v Jižních Čechách řídí státní zástupce v Českých Budějovicích (bez komentáře)

15)           v ČR je drogový byznys řízen státními zástupci a ČEZ (bez komentáře)

Výše a níže uvedená tvrzení znalce byly věcně napadeny jako hrubá pomluva, útisk a poškození cizích práv a falšování lékařské zprávy a soudně znaleckého posudku nevládní organizací Cannabis is The Cure,z.s. Krajskému státnímu zastupitelství v Olomouci, viz http://bolsevici.blogspot.cz/2015/01/zpetvzeti-casti-trestniho-podnetu-ke-sp.html

Jako důkaz společenské nebezpečnosti Dušana Dvořáka bylo soudním znalcem prof. Hosákem kromě odsouzeníhodného jednání Dušana Dvořáka v letech 2008 – 2014 jako nebezpečného trestného činu u OS v Olomouci v lednu 2015 zdůrazňováno:

1)     v roce 2003 napadl spolupracovníka Richarda Kořínka, načež byl za asistence policie psychiatricky hospitalizován (viz výše), aniž uvedl sdělení daného pracovníka obsažené ve spisu, viz http://sanitasanimae.blogspot.cz/2014/03/vyjadreni-mgr-richarda-korinka-k-mgr.html, že tímto napadením nezpůsobil žádnou újmu a nadále spolupracovali a že šlo o krátké období, kdy měli oboustranné konflikty a napadení chtěl Dušan Dvořák řešit standardní formou přestupkového řízení a rozhodně nedošlo ke zlomení čelisti Richarda Kořínka, jak bylo nepravdivě uváděno danému jednání absentující lékařkou MUDr. Jarmilou Šmoldasovou žádající po telefonu policii o hospitalizaci Dušana Dvořáka (viz výše – protest nevládních organizací k hospitalizaci).

2)      ohrožoval v roce 2011 manželku nožem, přičemž znalci bylo doloženo a ze spisu znal vyjádření manželky Dušana Dvořáka, že výbuch vzteku Dušana Dvořáka se děl v důsledku enormního stresu a dlouhodobé státní šikany, kterou rodina Dvořákova roky zažívá a jednání nemělo konkrétní agresivní zaměření ohrožování její či jiné osoby, viz  bod 11 ze soudního spisu o zbavení Dušana Dvořáka právní způsobilosti  http://bolsevici.blogspot.cz/2012/12/vyjadreni-radomiry-dvorakove-soudum.html

3)     že dne 30.1.2014 telefonicky vyhrožoval ošetřující lékařce MUDr. Silvii Musilové, pro což neexistuje jediný důkaz a lze toto zpochybnit z písemné komunikace mezi Dušanem Dvořákem a Silvií Musilovou ze dne 30.1.2014 a advokátem Dušana Dvořáka, viz http://silvia-musilova.blogspot.cz/2014/02/vyzva-advokata-mudr-silvii-musilove-k.html  Soudnímu znalci bylo známo tvrzení Dušana Dvořáka, že Silvie Musilová návrh na ochrannou ústavní léčbu opřela o tvrzení, že dne 30.1.2014 nepřišel na konzultaci, když ta na daný den nikdy sjednána nebyla a není pro to žádný důkaz. Dále  bylo znalci známo, že MUDr. Silvia Musilová odmítala zrušit ochrannou léčbu, pro kterou neexistoval odborný důvod, nutila Dušana Dvořáka užívat léky, které mu způsobily závažné onemocnění a těžkou depresi, na což předem upozorňoval, odmítala vydat kompletní zdravotnickou dokumentaci Dušana Dvořáka k nezávislému soudně znaleckému zkoumání, vybírala poplatky v době ochranné léčby, odmítala, aby se Dušan Dvořák léčil konopím, které mu svědčilo a roky netrpěl depresemi, kdy věděla, že toto jednání potvrdila soudu v závěrečné řeči rovněž obviněná manželka (viz vyjádření v bodu 8 http://silvia-musilova.blogspot.cz/2014/03/dotaznik-silvie-musilove-ke-ctvrte.html a Dvořákovi dne 26.10.2010 http://obanskadvokacie.blogspot.cz/2012/01/zaverecna-rec-obzalovanych-manzelu.html

4)     dne 7.4.2014 napadl zřízence protialkoholní záchytné stanice VNOL, když znalec věděl a bylo mu sděleno, že věc šetří GIBS  a je doloženo i s fotografiemi na webu http://protialkoholni-zachytna-stanice.blogspot.cz/2014/09/zdravotnicke-zarizeni-pzs-vnol.html , že daný zřízenec Dušana Dvořáka společně s policisty po přikurtování bil pěstmi do tváře a je v podezření, to byl on, kdo, majíc na starosti uložení věcí Dušana Dvořáka do depozitu, ukradením věcí a zničením brýlí způsobil Dušanu Dvořákovi škodu cca 30 tisíc Kč a následně si poranění palce, které si zřejmě způsobil bitím Dušana Dvořáka do tváře,  vymyslel jako důsledek zápasu s Dušanem Dvořákem, přičemž napadení zřízence u přestupkové komise v Olomouci nikdo z personálu nepotvrdil.

5)     ošetřující lékařce MUDr. Táborské řekl, že by nejraději někoho (z pohlavárů) zabil a že se bojí, že bude agresivní a že skutečně vyhrožoval ministryni Karolíně Peake,  když bylo znalci sděleno, že v důsledku nečinnosti Karoliny Peake a jí před svědky rukoudáním slíbenými kroky k zastavení kriminalizace nemocných (je právnička) došlo k dalším tragediím na nevinných lidech a Dušan Dvořák chtěl takto vyvolat trestní řízení, kde by hanebné jednání ministryně doložil na důkazech a sám byl jednající ve stavu nouze, neboť trestní podněty na tyto osoby se naprosto míjely účinkem. Viz již 15 žádost o policejní ochranu z 11.8.2014 http://ustavnisoud.blogspot.cz/2015/01/15-marnych-zadosti-o-policejni-ochranu.html .  

Dne 27.ledna 2015               Mgr. Ivan Chalaš, MCA, místopředseda správní rady