Justice a psychiatrie, nebo organizovaný zločin jako za protektorátního bolševika?


 Úvodem: Aktualita ke zmocnění k dvolání proti rozhodnutí Okresního soudu v Olomouci dne 30. 3. 2016 č.j.19 Nc 702/2016-38 (č.j.39 Nc 1631/2012 u OS Olomouc) ve věci soudkyně Písaříkové najdete zde Žaloba na JUDr. Písaříkovou ze dne 8.3.2016 - najdete ZDE  Obsah spisu sp. zn. 39 Nc 1631/2012 u OS Olomouc o omezení právní způsobilosti vedoucího výzkumu Cannabis is The Cure,z.s. Dušana Dvořáka, MMCA najdete ZDE Důkaz, že předsedkyně senátu JUDr. Markéta Písaříková z OS Praha 3 podala dne 4. 9. 2012 jménem spisu č.j. 20 C2/2012 podnět pod k omezení právní způsobilosti Dušana Dvořáka, který byl u OS Praha 3 v řízení č.j. 20 C2/2012 žalobcem  (žalovaný Ateliér ALF,o.s.) najdete ZDE  Důkaz, že OS Praha 3 žalobci napsal v roce 2015, že JUDr. Markéta Písaříková z OS Praha 3 nebyla nikdy zákonnou soudkyní Dušana Dvořáka, MMCA a nikdy s ním ani neřešila žádné správní řízení najdete doloženo s pečetí OS Praha 3 ZDE obsahující také důkaz, že OS Praha 3 žalovanému napsal v roce 2016, že JUDr. Markéta Písaříková z OS Praha 3 byla zákonnou soudkyní sp. zn. 20 C2/2012 u OS Praha 3.1.   Protest primátora a poslance Olomouce Martina Novotného soudu v roce 2010, že Dušan Dvořák není žádný výrobce a dealer drog a doložení prospěchu jeho jednání pro občany nejen Olomouce spolu s jeho dalšími podpůrnými stanovisky primátora a poslance Martina Novotného do roku 2014 najdete ZDE  Interpelace poslance Martina Novotného ministru vnitra s žádostí o doložení, zda jde v souladu s § 31, odst. 1 trestního zákoníku společensky prospěšného jednání dosáhnouti jinak a další otázky včetně metodiky sběru a analýz konopí a odpověď ministra vnitra z července 2015 najdete ZDE 


2.   Protest emeritního rektora Univerzity Palackého profesora Josefa Jařaba soudu v roce 2012, že justice jedná s Dušanem Dvořákem jako za bolševika a doložení smlouvy o spolupráci Dušana Dvořáka s Univerzitou Palackého již z roku 1996 najdete ZDE 


3.   Protest emeritní rektorky Univerzity Palackého profesorky Jany Mačákové a dalších Olomoučanů ministru spravedlnosti s žádostí o prošetření porušení zákona v neprospěch Dušana Dvořáka z roku 2012, společně podané legislativní návrhy v letech 2008 - 2013 a žádosti soudním znalcům v roce 2014, že nemusí falšovat posudky na Dušana Dvořáka, protože žádný trestný čin nespáchal, najdete ZDE 


4.   Protest člena výzkumu Olomoučana MUDr. Aleše Skřivánka, Ph.D. soudům letech 2012 - 2014, že jednáním justice proti Dušanu Dvořákovi dochází ke zločinům proti lidskosti a sdělení soudům, že justice jedná s Dušanem Dvořákem, mimo civilizovaný okruh práva najdete ZDE 

5.   Protesty lékařů a členů výzkumu včetně soudního znalce odborné společnosti Konopí je lék, o.s. Mur. Radka Matlacha soudům a orgánům činným v trestním řízení v letech 2010 - 2011 se sděleními, že jednání OČTŘ proti Dušanu Dvořákovi došlo ke spáchání zločinů proti lidskosti, najdete ZDE 


6.   Souhrn protestů olomouckých lékařů a psychologů ze 4. 1. 2013 v podání advokátky soudu k omezení právní způsobilosti Dušana Dvořáka, najdete ZDE


7.   Vyjádření olomouckých lékařů (a manželky - najdete ZDE) Dušana Dvořáka orgánům činným v trestním řízení z let 2010 - 2015, že užívání konopí odstranilo těžké deprese Dušana Dvořáka (sděleno v závěrečné řeči prvního trestního řízení 26. 10. 2010 u OS Prostějov, doloženo) a tlumí bolesti spojené s 3 stupněm diseminované boreliózy, předpis k užívání konopí z roku 2014, kdy jej začala poskytovat první lékárna v ČR, označení ochranné léčby Dušana Dvořáka soudem určenou lékařkou za nedůvodnou včetně citace hlavních závěrů soudního znalce z roku 2015, že označování Dušana Dvořáka za právně nezpůsobilého v letech 2009 -2012 odporuje zjištěným důkazům najdete ZDE 


8.   Potvrzení olomoucké soudní znalkyně MUDr. Silvie Musilové ústavnímu soudu pro čtvrtou ústavní stížnost v roce 2014, že v době udělení ochranné léčby Dušanu Dvořákovi a její výměny za trest z prvního trestního řízení v roce 2010 soudkyní Mgr. Ivonou Otrubovou dne 6. 8. 2013, byl Dušan Dvořák velmi vážně nemocný a nemohl se právně bránit, najdete ZDE   (bod 11)


9.   Potvrzení olomouckého soudního znalce MUDr. Jiřího Bilíka z července a října 2012, který v červenci 2012 v posudku pro OS Prostějov a OS Praha 1 označil nepravdivě Dušana Dvořáka za právně nezpůsobilého, že tak učinil k uklidnění celé extrémně stresové situace a údajně se na tomto závěru s Dušanem Dvořákem domluvili a následné vyjádření z října 2012, že justice jeho posudek na Dušana Dvořáka zneužila k omezení jeho právní způsobilosti, najdete ZDE   V bodu 8 výše označeného vyjádření MUDr. Silvie Musilové najdete v bodu 16 a 25 potvrzení, že v prosinci roce 2013 MUDr. Jiří Bilík souhlasil s rediagnostickým pobytem Dušana Dvořáka u něj v nemocnici, aby zmírnil extrémně negativní dopady svého nepravdivého posudku, kterým chtěl Dušana Dvořáka vyvinit z trestního řízení, ale v lednu 2014 MUDr. Jiří Bilík zemřel a pobyt se neuskutečnil.   

10.        Stížnost Evropskému soudu pro lidská práva z ledna 2013 s žádostí o aplikaci článku 39 (zrychlené řízení) v soudním řízení o omezení právní způsobilosti Dušana Dvořáka a odpověď soudu najdete ve francouzštině ZDE  


11.        Chronologický popis nezákonné kooperace soudkyně OS Prostějov Mgr. Ivony Otrubové soudící všechny trestní kauzy Dušana Dvořáka u OS Prostějov (konfiskace v letech 2009 - 2012, resp. 2015) v srpnu v roce 2012 se soudkyní OS Praha 3 JUDr. Markétou Písaříkovovou na zbavení právní způsobilosti Dušana Dvořáka najdete ZDE (viz bod 8) V roce 2015 OS Praha 3 potvrdil, že soudkyně JUDr. Markéta Písaříkovová, která 4. 9. 2012 podala podnět na zbavení právní způsobilosti Dušana Dvořáka, nikdy nebyla soudkyní Dušana Dvořáka a nikdy s ním ani neřešila žádné správní řízení, což najdete doloženo ZDE 


12.        Invalidní důchod byl přiznán Dušanu Dvořákovi od června 2012, což najdete ZDE  a lednu 2016 rovněž, což i s žádostí předsedovi ÚS najdete ZDE 

13.        MPSV v prosinci 2012 zakázalo Dušanu Dvořákovi pracovat, což najdete ZDE  a v lednu 2016 rovněž, což najdete ZDE

14.        Důkaz, že i přes tři trestní podněty MSZ a OSZ Praha (12. 2. 2014, 21.8. 2014 a 22.10.2015 ) MSZ a OSZ Praha opětovně dne 19.1.2016 uvádí, že neeviduje žádný trestní podnět na danou soudkyni ve stížnosti ministru spravedlnosti ze dne 28.1.2016 najdete ZDE  

15.        Ministerstvo spravedlnosti dne 19. 2. 2013 nevidí žádné porušení zákona zveřejněním (zfalšovaného) soudně znaleckého posudku MUDr. Jiřího Bilíka na Dušana Dvořáka soudem OS Praha 3 JUDr. Markétou Písaříkovou podávající podnět na zbavení právní způsobilosti a jednající jménem předsedkyně senátu spisu 20 C2/2012, kterou byla/nebyla, najdete ZDE