Usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci ze dne 30.3..2017 č.j. 68 To 89/ 2017 - 543 a Usnesení KS v Olomouci dne 30.8.2016 č.j. 12 Co 150 -2016 atd.

xxxx

xx