Jaro a léto 2012- 2017: Rozhodnutí justičních manekýnů zneužívajících všehoschopné psychiatry , když se talároví manekýni od roku 2008 nedokáží vyrovnat s právní argumentací Dušana Dvořáka, vedoucího výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék)

Krajský soud v Brně


(Odmítnuté odvolání na zahájení posuzovacího řízení a ustanovení protestující opatrovníka a soudních znalců po 5 letech pokusů justičně exekutivního kartelu omezit posuzovaného opětovně na právní způsobilosti prokázat, že konopí není prekurzor a věc spadá pod Soudní dvůr z hlediska nadřazeného práva Společenství)

 

 

Krajský soud v Olomouci (Odmítnutá stížnost na odůvodnění ukončení 4 leté zjevně nedůvodné ochranné léčby pro údajné splnění jejího účelu (vyléčení) v zjevném rozporu se stanoviskem Znaleckého ústavu PN Bohnice (kolegium 6 znalců!)a nepovolení zastupování zmocněnou osobou, zastavování řízení pro nedůvodnost bez náhrady způsobených škod nedůvodnými návrhy na omezení právní způsobilosti a 4 návrhy soudem určené lékařky na zrušení ochranné léčby pro její zjevnou nedůvodnost posuzovaným vždy prokázat, že konopí není prekurzorem chemických drog a spácahné zločiny mají být šetřeny.)
Krajský soud v Ostravě 


(Odmítnutý kárný podnět na soudce posuzujího důvodnost vykonávání ochranné léčby a proplácejícího svedečné a znalčené za nepravdivé posudky a stanoviska znalců vyvrácené opakovaně znalci a Znaleckými ústavy, že jsem byl vždy právně způsobilý prokázat, že konopí není prekurzor a další skutečnosti, které justice a exekutiva a zákonodárné sbory vždy odmítaly slyšet a vyjadřovat se k naplění a popření unijní a evropské judikaury, nálezů a zákonů ČR a vědomí spáchaných zločinů a škod na ČR kartelem justice, trestní a "hradní" exekutivy)