Kárné podněty a žádosti o informace k usnesení Městského soudu v Praze ze dne 11.září 2017 k žalobě na soudkyni OS Praha 3 JUDr. Dagmar Písaříkovou.

Žaloba na soudkyni OS pro Prahu 3 JUDr. Písaříkovou byla projednávána Okresním soudem v Olomouci, Krajským soudem v Ostravě, pobočka v Olomouci, Obvodním soudem pro Prahu 3 (2x), Městským soudem v Praze (2x), Obvodním soudem pro Prahu 10 a odvolaní bylo projednáváno Obvodním soudem pro Prahu 10, Městským soudem v Praze (2x). Ani v jednom z rozhodnutí se soud nevyrovnal s námitkou, že žalobu je z důvodu porušení § 9, odst. 2 o.s.ř. nutno  prvoinstančně projednat Městským soudem v Praze a rovněž se nevyrovnal s tím, že je vyloučení zastoupení žalobce asociací Cannabis is The Cure,z.s. ryze účelové a v rozporu se zákonem. ZDE je doložen kárný podnět a žádost o informace Městskému soudu v Praze ze dne 23.10.2017 a žádost o informace ze dne 23.10. 2017 Obvodnímu soudu pro Prahu 10 je doložena ZDE