Prohlášení členů odborné rady, starších sboru a členů kolegia pastorů➽➽➽➽