Úřad práce České republiky, Krajská pobočka v Olomouc, Vejdovského 984/Hodolany, 779 00 Olomouc 9 K vyřízení odvolání: Ministerstvo sociálních věcí ČR

Věc: Odvolání proti rozhodnutí Č.j. MPSV –UP/7467719/12/AIS – ZAM (Zn: MOL-EUZ-53866/2012) ze dne 5.12.2012 o nezařazení do evidence uchazečů o zaměstnání kvůli invaliditě dle § 39, odst.2, písmeno c) zákona č. 155/1999 Sb. - tzn. kvůli nadměrnému mrzáctví

Odůvodnění: Na uvedeném dokazuji, že se na mne vztahuje § 39, odst.4, písmeno f zákona č. 155/1999 Sb.a byl jsem kvůli vysokému stupni invalidity nezařazen do evidence ÚP neoprávněně.  

Důkaz: Od 1.1.2012 jsem do dnešního Dne lidských práv 10.12.2012 pro dobrovolnické nevládní organizace Sdružení na podporu vzniku a existence Olomoucké nadace filantropů a mecenášů (IČ: 70631298) a další olomoucké nevládní organizace a zejména pak mezinárodní nevládní organizaci Open Royal Academy (IČ: 22749250) odborně redigoval téměř  700 příspěvků z mezinárodního výzkumu. Konkrétně viz  web konopijelek.cz a  řada dalších webu a blogů a zejména pak konopijelek.blogspot.cz Opětovně jsem činil  osvětu a s lékaři dokazoval (nejen) úspěšnou kauzální léčbu kanabinoidy, nikoliv jen léčbu paliativní, i když ta je sama o sobě dostatečně důležitá a žádoucí. Máme definovány a ověřeny standardy pro realizaci výzkumu, který může přinést (nejen) pracovní místa desítkám zdravotně postižených, stačí, aby se přestalo lhát, že konopí je marihuana a výzkum či terapii může nějaký parlamentní nácek či bolševik zakázat a občané se smí s razítky "soudců" veřejně hanět, okrádat, mrzačit a zabíjet. 
Viz reference na dusandvorak.blogspot.cz


S adventním pozdravením

Dušan Dvořák, MMCA, 12.1.1962, Tylova 2, 779 00 Olomouc

Na vědomí:


·       Okresní soud v Olomouci – prosím vložit ke sp. zn. 39 Nc 1631/ 2012


·       Okresní soud v Prostějově – prosím vložit ke sp. zn. 2 T 104/2010 a 2 T 65/2011


·       Obvodní soud pro Prahu 3 – prosím vložit ke sp. zn. 20 C 2/ 2012


·       Správa sociálního zabezpečení Praha / Olomouc – prosím vložit ke sp. zn., resp. č.j. 620 112 2213


·       Dekriminalizace: Advokáti a nevládní organizace, soudní znalci