Hanácká policie, prokuratura a sód

Od: Medical Cannabis Social Club <dusan.dvorak@konopijelek.cz>
Datum: 22. ledna 2013 13:42
Předmět: Policie, státní zastupitelství a soud v Prostějově
Komu: posta@osoud.pro.justice.cz, OSZ Prostějov <posta@osz.pro.justice.cz>, SKP Prostějov <orpvskpvok@mvcr.cz>, "Mgr. Dominika Kovaříková, advokátka" <kovarikova@akkovarikova.cz>
Kopie: kucerova@plstbk.cz, bilikj@vnol.cz, olomouc@ctk.cz, openroyalacademy@gmail.com


Věc: Důkazy do spisu 2 T 104/2010 a 2 T 65/2011 u OS Prostějov, do spisu policie č.j.: KRPM-10487/TČ-2011 a č.j.: KRPM-98129/TČ-2012-141271 ("sklizeň" léčivého konopí 2011/2012 v Ospělově)
Na vědomí: MUDr. Hana Kučerová a MUDr. Jiří Bilík, soudní znalci

Doložte prosím do předmětných spisu v příloze uvedená čestná prohlášení vyvracející závěry soudních znalců o mé osobě.
Soudní znalci vycházeli z odborně nepřesné a mnohdy velmi nepravdivé zdravotní dokumentace mé ošetřující psychiatry a uvedli (bez jakékoliv diagnostiky a v hrubém rozporu se závěry psychologů, kteří mne v roce 2012 diagnostikovali), že mi v důsledku vážné duševní choroby vymizely rozlišovací/rozpoznávací a ovládací funkce (a jsem asi natolik dementní nebo permanentně halucinující, není specifikováno a zdůvodněno, jen konstatováno), že nechápu, že od roku 2008, kdy jsme výzkum "Konopí je lék" zveřejnili a jsem jeho odborným garantem, že páchám trestnou činnost!
Tito znalci nemají elementární právní vzdělání, natož znalosti adiktologické či znalosti cannabisterapie, aby toto posuzovali a namísto toho, aby jako lékaři a pracovníci v pomáhajících profesích odsoudili kriminální jednání a zločiny prostějovské policie, zastupitelství a justice, snaží se mne před jejich zvůlí účelovými konstrukcemi chránit. O to jsem se nikdy nežádal a nežádám a (nejen) celou naši rodinu toto jednání velmi poškozuje Příloha obsahuje:
  • Vyjádření dozorčího rady a člena správní rady Ing. Oto Kaděrky a Ing. Pavla Němečka, kdy je v dalším posudku určenému prostějovské policii ke konfiskaci ospělovského konopí v roce 2011 uvedena hrubá nepravda (údajně) ze zdravotnické dokumentace mé ošetřující psychiatry, že jsem byl odvolán z funkce ředitele z důvodů finančních machinací. Současně Ing. Oto Kaděrka klade v závěru prohlášení zcela racionální otázky vyvracející závěry znalců na mém jednání v denní praxi.
  • Vyjádření manželky o hrubých nepravdách ve zdravotní dokumentaci mé ošetřující psychiatry a zneužití podaných informací
  • Třetí žádost mé právní zástupkyně JUDr. Dany Kořínkové Obvodnímu soudu v Olomouci o zastavení řízení o zbavení způsobilosti k právním úkonům mé osoby vyvolaném právě na základě takovýchto soudněznaleckých posudků vycházejících z nepřesné a nepravdivé zdravotní dokumentace, které je vedeno zcela účelovou snahou, abychom nemohli doložit neplatnost zákona o návykových látkách a trestního zákoníku u Soudního dvora EU.
Sděluji, že jsem z kriminálního jednání státních orgánů vážně nemocný, kdo by taky nebyl, věřím však, že evropské instituce takové zločiny státních institucí odsoudí a náprava bude učiněna.

S pozdravem

Dušan Dvořák, nar. 12.1.1962, Tylova 2, 779 00 Olomouc