OS Olomouc, 12.5.2015, replika na znalceDušan Dvořák, MMCA, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc
Okresní soud v Olomouci
5 Nt 120/2014Znalec MUDr. Jiří Švarc, PhD., Mgr. Radomíra Dvořáková a Dušan Dvořák, MMCA

Věc: 5 Nt 120/2014 -  replika ze dne 12.května 2015 od Dušana Dvořáka, MMCA na námitky údajného soudního znalce prof. MUDr. Ladislava Hosáka, PhD. na posudek MUDr. Jiřího Švarce, PhD. je uvedena podle označených stran. Soud zaslal znalci Hosákovi posudek znalce Švarce dne 27.dubna 2015, ten se k posudku vyjádřil dne 28.dubna 2015 následovně http://bolsevici.blogspot.cz/2015/05/profesor-mudr-ladislav-hosak-phd.html

Strana 2 – profesní úspěchy versus duševní choroba
Znalec Hosák opomíjí, že konkrétní profesní činy Dušana Dvořáka v letech 2008 – 2015 (21.3.2008 výzkum zveřejněn) zcela vyvrací možnost omezení těchto činností závažnou duševní chorobou spojenou s bludy atd. a už vůbec nedávají žádnou možnost znalcům označit Dušana Dvořáka za osobu, které vždy od dubna do srpna, když roste konopí, vymizí rozpoznávací a ovládací funkce a nechápe, že páchá trestnou činnost, když velmi závažnou trestnou činnost páchají státní orgány, jak měl zcela účelově slepý a k zločineckému režimu servilní znalec Hosák ve spisu doloženo na důkazech.

Strana 13 – justiční a medicínská korupce a zločiny jako údajný blud
Ve spisu 5 Nt 120/2014 jsou doloženy důkazy o enormní justiční korupci v kauze Dušana Dvořáka, souhrnně byly doloženy dne 4.5.2015, což je doloženo v oscanovaném originálu na  http://bolsevici.blogspot.cz/2015/05/dukazy-justicniho-kartelu.html
Justiční korupci nejlépe je ilustrují předběžné otázky Soudnímu dvoru EU zamítané Dušanu Dvořákovi podat od roku 2010 uveřejněné rovněž na www.konopijelek.cz v sekci Dokumenty a studie. Pokud jde o údajný blud o řediteli PN Bílá Voda, který z nemocnice udělal věznici, tento údajný blud již více než rok vyšetřuje policie (č.j. KRPM-13773-128/TČ-2014-141171), viz podklady OSZ Jeseník uvedené i s videem na http://pn-bila-voda.blogspot.cz/

Strana 10 – výzkum jako blud
Komentovat účelový blábol znalce Hosáka nemá valného smyslu, proto odkažme např. na  vyjádření znalců ve spisu Doc. RNDr. Hanuše a Ondry, MUDr. Matlacha, Skřivánka, Hubeňákové a Budařové a sdělme, že znalec ví, že výzkum je celosvětově téměř absolutně zakázán a jak bylo doloženo  soudu dne 4.5.2015 v dokumentu Ministerstvo zdravotnictví zakazuje (dokument zveřejněn rovněž na www.konopijelek.cz v sekci Dokumenty a studie, viz scan podání soudu na  http://bolsevici.blogspot.cz/2015/05/dukazy-justicniho-kartelu.html), za současné legislativy nelze vyrábět konopné produkty A ZÍSKAT POVOLENÍ, což je nezákonné.

Strana 13 – bludy byly, jsou a budou, i když žádné nejsou
Že umí nějaký doktor opisovat od druhého ještě neznamená, že se jedná o důkaz. Posuzovat spirituální zkušenosti jako bludy je znalci Hosákovi vlastní a v tomto bludu bohužel žije, na což Dušan Dvořák upozorňoval již  při žádosti o vyloučení znalce Hosáka.

Strana 14 – BAP versus SCHAP
Pro soudní řízení naprosto zbytečná replika tzv. znalce Hosáka. Každý odborník ví, že diagnóza je vždy jen podpůrným navíc často nepřesným a měnícím se nástrojem. Pro tvrzení znalce Hosáka chybí důkazy.
Mgr. Radomíra Dvořáková, Dušan Dvořák, MMCA a MUDr. Jiří Švarc, PhD.

Strana 14 – Protiřečení znalce
Tzv. znalec Hosák svou rigiditu jen zvyšuje a zcela účelově zamlčuje, že Dušan Dvořák má BAP skoro 20 let, nikoliv 13. Většina období BAP však byla v remisi a navíc není s ohledem na výše uvedenou justiční korupci vůbec obhajitelné dávat ochrannou léčbu jako formu trestu, když trest by měl stihnout zločince ve státních službách.

Strana 15 – závěrečné bludy znalce Hosáka
S ohledem na doložené důkazy O JUSTIČNÍ KORUPCI a § 31, odst. 1 trestního zákoníku je žádáno zrušit ochrannou léčbu a neuhradit tzv. znalci Hosákovi ÚČELOVÝ A VĚDOMĚ NEPRAVDIVÝ „posudek“ .
                                                                       Dušan Dvořák, v.r.