Oznámení Krajské policie Olomouckého kraje a Policie Praha III (nepravdivé, bod 4 policie, VSZ a MSZ Praha sdělovalo opakovaně, že je podnět šetřen)  Oznámení Krajské policie Olomouckého kraje ve věci soudkyně JUDr. Markéty Písaříkové dne 17.8.2015 pod č.j. KRPM-98008-1/ČJ-2015-140066-PR

Podání  manželů Dvořákových ze dne  3.8.2015 vedené pod  č.j. KRPM-98008/ČJ-2015-140066 s důkazy od OS Praha 3 (ze dne 31.7.2015 sp. zn. 53 Si 145 /2015 a č.j. 53 Si 145/ 2015-3), že JUDr. Markéta Písaříková z Obvodního soudu Praha 3  nebyla nikdy zákonnou soudkyní ani Dušana Dvořáka, ani Radomíry Dvořákové a ani nikdy nevyřizovala žádná jejich podání ve správním řízení a získala od Mgr. Ilony Otrubové z OS Prostějov dne 3.8.2012 a vydala dne 29.8.2012 pachatelům trestných činů nejen vůči rodině Dušana Dvořáka zdravotnický psychiatrický posudek na Dušana Dvořáka  ze dne 1.7.2012 od MUDr. Jiřího Bilíka pro OS Prostějov k trestnímu řízení č.j. 2 T 65/2011, bylo dne 17.8.2015 pod č.j. KRPM-98008-1/ČJ-2015-140066-PR podstoupeno MSZ v Praze k dozoru postupu  OS Praha 3 nad vyšetřováním trestního podnětu (také) manželů Dvořákových u Policie Praha 3 ze dne 12.2.2014 s označením důkazních listin ve spisech u OS Praha 3 a citovaných v rozhodnutích OS Praha 3 dne 31.7.2015 pod sp. zn. 53 Si 145 /2015 a č.j. 53 Si 145/ 2015-3.

 


Stížnost na průtahy v jednání policie na Praze 3

Dobrý den

Do dnešního dne nám nebylo doporučeno žádné rozhodnutí policie ve věci trestního podnětu (bod 4) ze dne 12. 2. 2014, viz níže 

Dovoluji si vás informovat, že u podavatele podnětu došlo ke změně názvu na Cannabis is The Cure, z.s., obsazení funkce předsedy správní rady zůstalo nezměněno

Současně v rozhodnutí odůvodněte průtahy a sdělte úkony, které jste učinili k podnětu číslo 4 níže
Děkuji

Dušan Dvořák, 12. 1. 1962, Tylova 2, 
779 00 Olomouc, předseda správní rady Cannabis is The Cure, z.s., IČ 266 70 232 Podnět číslo 4 : JUDr. Markéta Pluskalová + Mgr. Naomi Zamazalová etc.