Archv bolševiků, estébáků a členů Lidových milicí Univerzity Palackého, Univerzity Karlovy a časopisu Reflex, Respekt a hanácké Stáže lidu

Univerzita Palackého dne 19.9. 2016 a dne 28.11.2016 navrhuje 
Městský soud v Brně, IČO: 00025062 Polní 39, 608 01 Brno

č.j. SI 176/2016 dne 24.10.2016  
K Vaší elektronické žádosti došlé soudu dne 14. 10. 2016 sděluji na jednotlivé otázky následující:

Ad 1) 
Pod sp. zn. 24 Nc 909/2016 je vedeno řízení o omezení svéprávnosti Prof. JUDr. Pavla Šámala, PhD.

Pod sp. zn. 22 Nc 904/2016 je vedeno řízení o omezení svéprávnosti JUDr. Pavla Rychetského.
Pod sp. zn. 23 Nc 906/2016 je vedeno řízení o omezení svéprávnosti JUDr. Pavla Zemana.

K rozdělení spisu 24 Nc 3151/2016 na tři výše uvedené spisy došlo dne 26. 7. 2016.

Ad 4)

K zapůjčení spisu sp. zn. 24 Nc 909/2016 MSZ v Brně dne 26. 9. 2016 došlo na základě jejich žádosti, podkladem je § 8 odst. 1 písm. d) zákona č. 292/2013 Sb.z., o zvláštních řízeních soudních (dále jen z. ř. s.).