Univerzita Karlova a Univerzita Palackého jako vědecké ústavy Cannamnézie navrhly udělit prvnímu systemikovi Cannamnézie prof. RSDr. et MUDr. Ladislavu Hosákovi, Ph.D et. THC společnou cenu Národní fronty pražského umění a Lidových milicí hanácké vědyí "Joint VUMLu".


Návrh WHO udělit soudruhu prof. Hosákovi cenu "Joint VUMLu" a zavést Cannamnézii u WHO pod kodem DG F666.001 dne 8.6.2016 v kapli Božího těla Kapitálu v Olomouci podpořil emeritní znalec náboženské dogmatiky a systemiky prekurzorů Ústavního soudu ČR RSDr. et JUDr. Pavel Rychetský, který inovativně navrhl zavedení ceny do svazků EET. 
Omylem v roce 2016 profesorem rektoskopie RSDr. et RSDr. Jaroslavem Millem předaný příspěvek 2 obcí v hodnotě 50.000,- Kč bude namísto šetření zpronevěry a naprostého porušení vědeckých pravidel a pravidel ceny Františka Palackého, díky šlechetnosti soudruha Prekurzora Pavla Rychetského použit a určen na výrobu konopné masti u bolestivých artróz a jiných kosterních, kloubních a svalových bolestí a křečí, ev. se s profesorem rektoskopie Millerem šábnou napůl, nebo ten to zacvaká ze svého.


Transparentní účet také pro příspěvky prekurzorových soudců a státních zástupců. pražských umělců a hanáckých akademiků vědy je uveden ZDE