Ministr spravedlnosti odmítl dne 19.2.2013 pod č.j. MSP 47/2013-OD-STIZ-/3 podat kárný podnět na soudkyni OS na Praze 3 JUDr. Písaříkovou za návrh ze dne 4.9.2012 č.j. 20 C2/2012 -78 omezit Mgr. Dvořáka na svéprávnosti. Evropský soud pro lidská práva rozhodl dne 10.10. 2012 a dne 29.1.2013 pod č.j. 66981/12 o závazku projednání porušení Evropské úmluvy o lidských právech rozhodnutím Ústavního soudu ČR č.j II. US 664/12,. uvedl, že stížnost zmocněné JUDr. Kořínkové a Mgr. Mullera ve věci vedoucího výzkumu Konopí je lék Mgr. Dvořáka ze dne 8. 1.2013 rozhodnutá ESLP dne 9.1.2013 č.j. 1332/13 bude připojena k první stížnosti Mgr. Kovaříkové ve věci vedoucího výzkumu Mgr. Dvořáka a pokusu ČR jej návrhem ze dne 4.9.2012 omezit na svéprávnosti