Advolátka znalcům, 4.prosince 2012Mgr. Dominika Kovaříková, advokátka
ČAK: 12414, IČ: 73950211
kancelář: Olomouc, Horní nám. 365/7
tel.: 603 279 603
e-mail: kovarikova@akkovarikova.cz
datová schránka: sv8g6u8
č.ú. 2400036044/2010

Okresní soud v Prostějově
Havlíčkova 16
797 09 Prostějov


V Olomouci dne 4. 12. 2012

ke sp.zn. 2 T 104/2010


Návrhy otázek k položení znalci MUDr. Jana Zmeková


Odsouzený:  Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12. 1. 1962
                    bytem Tylova 2, Olomouc

                    zast. Mgr. Dominikou Kovaříkovou, obhájkyní
                    se sídlem Horní náměstí 7, Olomouc


Odsouzený Mgr. Dušan Dvořák prostřednictvím své obhájkyně pokládá znalci následující otázky:

1) Trpěl odsouzený Mgr. Dušan Dvořák v době od 25. 5. 2008 do 12. 8. 2009 psychickou poruchou, a to takovou, která by způsobila ztrátu rozpoznávacích a ovládacích schopností?

2) Pokud ano, jak se taková porucha projevovala?

3) Může taková porucha způsobit ztrátu rozpoznávacích a ovládacích schopností dlouhodobě, tj. po celé období od 25. 5. 2008 do 12. 8. 2009, případně trvale?

4) Jak se projevuje schizoafektivní porucha, manický typ – F-025.0? Jaký vliv má tato porucha na případnou ztrátu rozpoznávacích a ovládacích schopností? Může způsobit vymizení těchto schopností dlouhodobě, tj. např. nepřetržitě po dobu několika měsíců či let, nebo jde spíše o epizodické poruchy krátkodobé (v řádech hodin, max. dnů)?

5) Pokud znalec došel k závěru, že rozpoznávací a ovládací schopnosti byly u odsouzeného Mgr. Dušana Dvořáka v době od 25. 5. 2008 do 12. 8. 2009 vymizelé, sdělte prosím, jaká konkrétní diagnostická vyšetření, kritéria a fakta Vás k tomuto závěru vedla.

6) Které psychodiagnostické testy a jiné diagnostické metody dokáží rozpoznat, že došlo u nemocného k vymizení rozlišovacích a ovládacích schopností? Použil znalec tyto metody? (prosím o odůvodnění odpovědi)Otázky neurologovi:

7) Jak se projevuje třetí stupeň diseminované boreliozy? Je možné zaměnit příznaky boreliozy za příznaky psychického onemocnění?


V Olomouci dne 4. 12. 2012


                                                                               Mgr. Dušan Dvořák, v.r.