Pezident ČR a Vláda SR k porušování unijního a evropského právaKancelář předsedkyně vlády SR                                                       6. ledna 2011

Úřad vlády SR

Náměstí Svobody 1

813 70 BratislavaČíslo jednací: Z 63383/2010-OFVážená paní premiérko, vážený pane ministře zdravotnictvíDěkujeme Vám za Váš dopis a zájem který jste věnovali zaslané Česko-Slovenské deklaraci.

Žádali jsme a) posouzení porušování ústavy kriminalizací lidí, kteří se léčí konopím, b) návrh na zrušení úmluvy OSN a c) posouzení platnosti zákona o návykových látkách a trestního zákona nesplněním evropské směrnice 98/34, která může znamenat obrovské škody na státním rozpočtu.


Bohužel podklady, ze kterých jste vycházeli, jsou zcela mylné.

Není v žádném případě pravda, že u konopí není dostatek důkazů o léčebném využití.

Konopí vyléčí nejméně ve třetině případů rakovinu, zcela vyléčí cukrovku prvního typu, je kauzálním lékem na Alzheimerovu chorobu etc.

Nehovoříme o lécích od farmaceutických mafií jako je na bázi konopí vyráběný Sativex, Marinol apod., mluvíme o konopí jako léčivé bylině, kterou si mohou lidé pěstovat a zpracovat na svých zahrádkách sami, budou –li vědět jak. Např. gram farmaceutického Sativexu stojí cca 8 tisíc korun, domácí produkce mnohem účinnějšího konopného výtažku státní rozpočet, resp. veřejné zdravotní pojištění nestojí ani korunu.

Avšak ústavou garantované právo na zdraví, právo léčit se bylinami nebo právo dělat výzkum jsou popřeny, protože je zakázáno pěstovat konopí. Ústavou garantovaná práva jsou přitom nadřazené trestnímu zákonu. Stavět proti vlastním občanům policii a kriminalizovat nevinné lidi je hanebné stejně tak na Slovensku jako kdekoliv v Evropě.  Vy tvrdíte, že se tak neděje, důkazy však neuvádíte.

Nedovolili bychom si Vám psát nesmysly, kdybychom nevěděli, že tomu tak skutečně je. Dovolte, abych Vás odkázal na stránku , kde máte k dispozici jak konkrétně jsou porušována ústavou garantovaná práva občanů, když si chtějí ke své léčbě pěstovat a zpracovávat konopí.

Věříme, že se zasadíte o to, aby státní orgány dodržovaly zákony a namísto službě veřejnosti nesloužily ke krytí zisků drogových a farmaceutických mafií. Proto je tak důležité jednat o zrušení Úmluvy OSN o drogách, kterou ve skutečnosti tvořily právě tyto mafie a politici jen podepsali.

Prospěch, který by měli občané z dodržování zákona státními orgány vůči lidem léčících se konopím by byl nejen v rovině zdravotní a sociální, ale i ekonomické.S úctou                                   Mgr. Dušan Dvořák, ředitel Edukativní konopné kliniky

Edukativní konopná klinika, Ateliér ALF, Bořivojova 90, 130 00 Praha  - Žižkov